Treść strony

Nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego "Moja Woda"

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi od dnia 01.07.2020 roku rozpoczyna nabór wniosków o dofinansowanie dla zadań realizowanych w ramach Programu Priorytetowego „Moja Woda” na lata 2020-2024”. Pula środków przewidziana dla obecnego naboru wynosi 4.300.000 zł.


W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy:
1.    Założyć konto w portalu beneficjenta na stronie https://portal.wfosigw.lodz.pl/. Po aktywacji konta będzie można się zalogować i korzystać z portalu.
2.    Pobrać, a następnie wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie.
3.    Wysłać wypełniony formularz wniosku do Funduszu za pomocą „SKRZYNKI PODAWCZEJ – PDF”– dostępnej w portalu beneficjenta.
4.    Wydrukować wypełniony formularz wniosku, podpisać i dostarczyć, wraz z dokumentami wymienionymi w spisie wymaganych załączników, do:

           Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
           ul. Dubois 118, 93-465 Łódź
           (godziny pracy 8:00 - 15:30)


Za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu do Funduszu papierowej formy wniosku. Dostarczone (w wersji elektronicznej oraz papierowej) formularze wniosków muszą być identycznie i posiadać taką samą sumę kontrolną umieszczoną na dokumencie. Ocenie będą podlegać tylko te wnioski, które wpłynęły w terminie naboru, zostały zarejestrowane w Funduszu w formie elektronicznej (aktywny PDF) i została złożona ich podpisana papierowa wersja (z tożsamą sumą kontrolną).


Szczegółowe informacje dotyczące dofinansowania z WFOŚiGW w Łodzi, określone są w treści Programu oraz Regulaminie naboru wniosków.


Więcej informacji pod adresem:
http://www.wfosigw.lodz.pl/nabor-wnioskow-dla-zadan-realizowanych-w-ramach-programu-priorytetowego-moja-woda-na-lata-2020--2024,46,821.html

                                                                         5T8dMHS3TH3Xo+CHjFSBHHTp06Hj1oJOjDh06dMwAnRx16NChYwbo5KhDhw4dM0AnRx06dOiYATo56tChQ8cM0MlRhw4dOmaATo46dOjQMQN0ctShQ4eOGaCTow4dOnTMAJ0cdejQoWMG6OSoQ4cOHTNAJ0cdOnTomAE6OerQoUPHDNDJUYcOHTpmgE6OOnTo0DEDdHLUoUOHjhmgk6MOHTp0zACdHHXo0KFjBujkqEOHDh0zQCdHHTp06JgBOjnq0KFDxwzQyVGHDh06ZoBOjjp06NAxA3Ry1KFDh44Z8P8BqTLFPhvHkSMAAAAASUVORK5CYII=

 

  • data: 2020-07-01

wstecz