Treść strony

Program Priorytetowy ,,Moja Woda" - wstrzymanie naboru wniosków

WFOŚiGW w Łodzi informuje, że z dniem 30 września br. (środa) zostaje wstrzymany elektroniczny nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego „Moja Woda" składanych przez Portal Beneficjenta. Wnioski złożone przez Portal Beneficjenta do dnia 30 września 2020 r. zostaną rozpatrzone pod warunkiem dostarczenia ich w wersji papierowej najpóźniej do dnia 30 października 2020 r.

Szkolenia on-line dla osób fizycznych w ramach Programu "Moja Woda"

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zaprasza osoby fizyczne z terenu woj. łódzkiego na szkolenia on-line dotyczące programu "Moja Woda". Zgłoszenia należy nadsyłać najpóźniej 2 dni przed terminem szkolenia.O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc na szkoleniu jest ograniczona.

Nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego "Moja Woda"

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi od dnia 01.07.2020 roku rozpoczyna nabór wniosków o dofinansowanie dla zadań realizowanych w ramach Programu Priorytetowego „Moja Woda” na lata 2020-2024”. Pula środków przewidziana dla obecnego naboru wynosi 4.300.000 zł. Ocenie będą podlegać tylko te wnioski, które wpłynęły w terminie naboru, zostały zarejestrowane w Funduszu w formie elektronicznej (aktywny PDF) i została złożona ich podpisana papierowa wersja (z tożsamą sumą kontrolną).

Moja Woda – wsparcie działań realizowanych przez partnerów zewnętrznych

Program ma na celu ochronę zasobów wody poprzez zwiększenie retencji na terenie posesji przy budynkach jednorodzinnych oraz wykorzystywanie zgromadzonej wody opadowej i roztopowej. Dofinansowane przedsięwzięcia mają doprowadzić do zatrzymywania wody opadowej w obrębie nieruchomości objętej przedsięwzięciem. Do programu kwalifikują się przedsięwzięcia zrealizowane od 01.06.2020 r. do 30.06.2024 r.

Dotacje z nowego programu „Moja woda”

W nowym programie Ministerstwa Klimatu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie można otrzymać do 5 tys. zł dotacji na przydomowe instalacje zatrzymujące wody opadowe lub roztopowe. Właścicielowi domu jednorodzinnego, który zdecyduje się na wykonanie przydomowej mikroinstalacji wodnej, przysługuje dotacja do 80% kosztów, ale nie więcej niż 5 tys. zł.