Treść strony

„Strategia rozwoju elektromobilności w Rawie Mazowieckiej” – konsultacje społeczne

Miasto Rawa Mazowiecka otrzymało dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przygotowanie dokumentu pn. „Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Rawa Mazowiecka do roku 2030”. Do udziału w przygotowaniu dokumentu chcemy zachęcić mieszkańców i różne grupy społeczne. W tym celu planuje się przeprowadzenie konsultacji społecznych, które mają na celu zebranie opinii, uwag i propozycji mieszkańców, które będą mogły być uwzględnione w dokumencie przygotowywanym w ramach projektu.