Treść strony

„Strategia rozwoju elektromobilności w Rawie Mazowieckiej” – konsultacje społeczne

W związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego i w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców wprowadzono zmiany dotyczące formy i jednego z terminów konsultacji. Szczegółowe informacje zostały ujęte w zarządzeniu nr 20/2020 z 20 marca 2020 r.
Najważniejsze zmiany:
Punkt konsultacyjny będzie funkcjonował w dniach od 23 marca do 3 kwietnia w zmienionej formie, tj. w formie elektronicznej.
Przeprowadzenie otwartego spotkania konsultacyjnego jest planowane na 21 maja 2020 r.

„Strategia rozwoju elektromobilności w Rawie Mazowieckiej” – konsultacje społeczne

Miasto Rawa Mazowiecka otrzymało dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przygotowanie dokumentu pn. „Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Rawa Mazowiecka do roku 2030”. Do udziału w przygotowaniu dokumentu chcemy zachęcić mieszkańców i różne grupy społeczne. W tym celu planuje się przeprowadzenie konsultacji społecznych, które mają na celu zebranie opinii, uwag i propozycji mieszkańców, które będą mogły być uwzględnione w dokumencie przygotowywanym w ramach projektu.