Treść strony

Wykaz projektów wybranych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego w Gminie Miasto Rawa Mazowiecka na 2020 rok.

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka informuje, że na posiedzeniu w dniu 30 grudnia 2019 roku Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego przedstawił wyniki głosowania na projekty zgłoszone do Rawskiego Budżetu Obywatelskiego 2020.

Należy podkreślić ogromne zainteresowanie projektami wśród mieszkańców miasta, a ilość głosów świadczy o czynnym włączeniu się rawian w tworzenie Budżetu Obywatelskiego w Gminie Miasto Rawa Mazowiecka na rok 2020.

Ogółem oddano 6120 głosów, w tym 5938 głosów ważnych oraz 82 głosy nieważne.

Wyniki głosowania na zgłoszone projekty, zarówno w obszarze rewitalizacji jak i na pozostałym obszarze stanowi załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

Zgodnie z § 28 ust. 4 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Rawa Mazowiecka Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego przedstawił propozycje podziału środków na przedstawione projekty. W związku z brakiem projektów inwestycyjnych w strefie rewitalizacji, Burmistrz Miasta podjął decyzję o wykorzystaniu całej kwoty na zadania pozainwestycyjne.

Lista projektów wybranych przez mieszkańców do realizacji stanowi załącznik nr 2 do niniejszej informacji.

Wybrane przez mieszkańców projekty będą realizowane w ramach Budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na rok 2020.

  • data: 2019-12-30

wstecz