Treść strony

Wykaz projektów do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego gminy miasto Rawa Mazowiecka na 2020 rok.

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka informuje, że na posiedzeniu w dniu 11 grudnia 2019 roku Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego zaopiniował projekty zgłoszone do Rawskiego Budżetu Obywatelskiego 2020.
Wykaz projektów w obszarze rewitalizacji dopuszczonych do głosowania stanowi załącznik nr 1 do niniejszej informacji.
Wykaz projektów poza obszarem rewitalizacji dopuszczonych do głosowania stanowi załącznik nr 2 do niniejszej informacji.
Dodatkowo w załącznikach znajdziecie Państwo wzory kart do głosowania wraz z oświadczeniem o zamieszkiwaniu oraz oświadczenie rodzica/opiekuna osoby głosującej.
Wzór karty do głosowania w obszarze rewitalizacji stanowi załącznik nr 3 do niniejszej informacji.
Wzór karty do głosowania poza obszarem rewitalizacji stanowi załącznik nr 4 do niniejszej informacji.
Wzór oświadczenia rodzica/opiekuna głosującej osoby małoletniej stanowi załącznik nr 5 do niniejszej informacji.
Wzór pełnomocnictwa do głosowania za osobę niepełnosprawną stanowi załącznik nr 6  do niniejszej informacji.

Zapraszamy do głosowania  w dniach 13 – 20 grudnia 2019 roku.

O wynikach głosowania oraz projektach wybranych przez mieszkańców  do realizacji w roku 2020 poinformujemy w dniu 30 grudnia 2019 roku.

  • data: 2019-12-13

wstecz