Treść strony

Lista projektów zgłoszonych w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Rawa Mazowiecka 2020 r.

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka informuje, iż do Budżetu Obywatelskiego gminy Miasto Rawa Mazowiecka na 2020 zgłoszonych zostało 31 projektów. Projekty te będą przedmiotem weryfikacji formalno – prawnej przez Zespół ds Budżetu Obywatelskiego powołany przez Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka. Wykaz projektów wraz ze wstępnym kosztem ich realizacji zamieszczono w tabeli stanowiącej załącznik do tej informacji. Wyniki weryfikacji zostaną ogłoszone w dniu 29 listopada 2019 roku.

  • data: 2019-11-27

wstecz