Treść strony

Pożyczki unijne na termomodernizację budynków

Bank Gospodarstwa Krajowego, na zlecenie Zarządu Województwa Łódzkiego, realizuje w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ na lata 2014-2020 projekt pn. "Instrumenty finansowe dla rozwoju województwa łódzkiego". Dla poprawienia efektywności energetycznej w województwie łódzkim pojawi się możliwość finansowania z funduszy unijnych inwestycji z zakresu głębokiej modernizacji energetycznej budynków. W ramach pożyczki termomodernizacją mogą być również objęte budynki mieszkalne.

Dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, a także TBS-ów zostaną zorganizowane spotkania informacyjne w dwóch miastach:

- w Piotrkowie Trybunalskim, 19 listopada br., godz. 10.00 - w budynku Urzędu Miasta, przy Pasażu K. Rudowskiego 10 (sala konferencyjna nr 1)

- w Skierniewicach, 28 listopada br., godz. 10.00 - w Państwowej Uczelni im. Stefana Batorego, przy ul. Batorego 64F (sala 307)

Agenda obu spotkań jest identyczna, a one same zostały zaplanowane w różnych lokalizacjach i terminach tak, aby ułatwić dostępność wśród potencjalnych zainteresowanych.

Szczegóły spotkań, w tym ich agenda, oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie BGK pod linkiem:

https://pozyczkiunijne.bgk.pl/aktualnosci/spotkanie-gleboka-modernizacja-energetyczna-budynkow-w-piotrkowie-trybunalskim-i-skierniewicach-2572/

w8K3wB1Hil4CAAAAABJRU5ErkJggg==                                                             RMUZQPLYAAAAAElFTkSuQmCC

                                                        

  • data: 2019-11-18

wstecz