Treść strony

Informacje o naborze 2019

Ministerstwo Energii we współpracy Ministerstwem Środowiska przygotowało program dofinansowania instalacji fotowoltaicznych w Polsce „Mój Prąd”.Termin pierwszego naboru trwa od 30.08.2019 r. do 20.12.2019 r. lub do wyczerpania alokacji środków. Dofinansowanie obejmuje do 50% kosztów instalacji i wynosi nie więcej niż 5000 zł. Program skierowany jest do gospodarstw domowych.

Program MÓJ PRĄD

23 lipca 2019 r. został ogłoszony Program „Mój Prąd” przygotowany przez Ministerstwo Energii we współpracy z Ministerstwem Środowiska. Program zakłada dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych w Polsce. Głównym celem programu jest zwiększenie produkcji energii z mikroźródeł fotowoltaicznych, a jego budżet to 1 mld złotych. Program skierowany jest do gospodarstw domowych. Wsparciem mogą zostać objęte instalacje o 2-10 kW mocy zainstalowanej. Dofinansowanie obejmuje do 50% kosztów instalacji i wynosi nie więcej niż 5000 zł.