Treść strony

W zakładce znajdują się protokoły z posiedzeń Zespołu Konsultacyjnego do spraw Rewitalizacji, które odbyły się w 2019 roku.