Treść strony

Konkurs „Elewacje centrum Rawy Mazowieckiej”

Jednym z projektów realizowanych w ramach procesu rewitalizacji jest projekt pn. „Kompleksowy System Wsparcia Poprawy Jakości Zasobów Mieszkaniowych”, którego celem jest poprawa stanu zasobów mieszkaniowych na obszarze rewitalizacji, w tym m.in. poprawa estetyki budynków na tym obszarze.
W ramach realizacji tego celu będą stopniowo uruchamiane instrumenty finansowe przeznaczone dla właścicieli budynków. Jednym z nich jest konkurs na najładniejszą elewację pn. „Elewacje centrum Rawy Mazowieckiej” ogłoszony przez Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka Piotra Irlę na podstawie Zarządzenia nr 134/2019 z 18 listopada 2019 r. Konkurs jest skierowany do właścicieli/współwłaścicieli oraz do wspólnot mieszkaniowych budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych z obszaru rewitalizacji.


Aby wziąć udział w konkursie należy:
- w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 30 września 2020 r. wykonać prace remontowe elewacji frontowej budynku usytuowanego w pierzei ulicy lub placu
- w terminie od 1 do 31 października 2020r. złożyć zgłoszenie konkursowe w siedzibie Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka
Prace muszą być przeprowadzone zgodnie z koncepcją stanowiącą załącznik nr 5 do regulaminu konkursu. W koncepcji została określona proponowana kolorystyka elewacji oraz dachów.
Po dokonaniu zgłoszeń, komisja konkursowa dokona ich oceny w IV kwartale 2020 r. Pula nagród w konkursie wynosi 61 000 zł i będzie wypłacona według następujących proporcji:
- nagroda za 1 miejsce - 15 000 zł
- nagroda za 2 miejsce - 12 000 zł
- nagroda za 3 miejsce - 10 000 zł
- nagroda wyróżnienia przyznawana przez Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka dla maksymalnie 3 budynków - po 8 000 zł na budynek.

Wyniki konkursu będą publikowane na stronach internetowych: www.rawamazowiecka.pl oraz www.rewitalizacja.rawamazowiecka.pl, a także na tablicy ogłoszeń urzędu.

Zachęcamy Państwa do udziału w konkursie. Ładne i odnowione kamienice będą dobrze komponować się ze zrewitalizowanymi ulicami, przyczynią się do poprawy atrakcyjności centrum naszego miasta i będą jego dobrą wizytówką.

Zapraszamy do zapoznania ze szczegółowymi informacjami o konkursie, które znajdują się poniżej.

 

  • data: 2019-11-21

wstecz