Treść strony

Nabór do komisji konkursowej konkursu na elewacje

W dniu 21 sierpnia został zarządzony nabór, którego celem jest wyłonienie dwóch członków komisji konkursowej konkursu pn. „Elewacje centrum Rawy Mazowieckiej” będących członkami organizacji pozarządowych. Zadaniem komisji będzie dokonanie oceny budynków zgłoszonych do udziału w konkursie pn. „Elewacje centrum Rawy Mazowieckiej”, który jest jednym z instrumentów wprowadzanych w ramach realizacji projektu pn. „Kompleksowy System Wsparcia Poprawy Jakości Zasobów Mieszkaniowych”.

Aktualizacja Poradnika dla właścicieli nieruchomości

Poradnik został zaplanowany jako publikacja interaktywna, która będzie „uczyć się” wraz z postępem projektów mieszkaniowych wspierających rewitalizację. Przewidziano również możliwość aktualizowania poradnika, w tym uwzględnienia uwag zgłaszanych przez mieszkańców. W czerwcu nastąpiła aktualizacja poradnika odnośnie informacji dotyczących Programu Czyste Powietrze ze względu na wprowadzenie od 15 maja nowej odsłony Programu.

Poradnik dla właścicieli nieruchomości

Jednym z działań podjętych w ramach realizacji projektu było opracowanie poradnika dla właścicieli nieruchomości, w szczególności z obszaru rewitalizacji. Poradnik opisuje instrumenty, które mogą być wykorzystane przez właścicieli nieruchomości i przyczynić się do poprawy jakości zasobów mieszkaniowych na obszarze rewitalizacji miasta. Instrumenty pomocowe można podzielić na opracowane i udostępniane przez Miasto Rawa Mazowiecka oraz na realizowane przez inne podmioty.

Dotacje na prace przy zabytkach

Właściciele budynków wpisanych do rejestru zabytków mogą wnioskować do Miasta Rawa Mazowiecka o dotacje. Zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków Miasta Rawa Mazowiecka określone są w uchwale nr XLVIII/360/10 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 30 czerwca 2010 r. W roku 2020 przewidziano 50 000 zł na tego rodzaju działania.

Niższa opłata za zajęcie pasa drogowego w celu wykonania remontu elewacji budynku

Kolejnym z instrumentów które Miasto wprowadza w ramach realizacji projektu jest przyjęta w grudniu 2019 r. uchwała stanowiąca udogodnienie wprowadzone z myślą o właścicielach nieruchomości planujących remont elewacji budynku w mieście. Daje ona możliwość skorzystania z niższej opłaty za zajęcie pasa drogowego niż miało to miejsce dotychczas. Jeżeli zajęcie będzie dotyczyło remontu elewacji budynku, to opłata za każdy dzień zajęcia 1 m² powierzchni pasa drogowego będzie wynosić 0,10 zł.

Konkurs „Elewacje centrum Rawy Mazowieckiej”

W ramach realizacji projektu będą stopniowo uruchamiane instrumenty finansowe przeznaczone dla właścicieli budynków. Jednym z nich jest konkurs na najładniejszą elewację pn. „Elewacje centrum Rawy Mazowieckiej” ogłoszony przez Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka Piotra Irlę na podstawie Zarządzenia nr 134 z 18 listopada 2019 r. Konkurs jest skierowany do właścicieli/współwłaścicieli oraz do wspólnot mieszkaniowych budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych z obszaru rewitalizacji.

Raport z konsultacji lokalnych dla właścicieli nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji miasta Rawa Mazowiecka

Spotkaniem informacyjnym, które odbyło się w dniu 4 września 2019 r. o godz. 16:30 w Miejskim Domu Kultury, zakończyły się konsultacje lokalne dla właścicieli nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji. Konsultacje przeprowadzone zostały w ramach realizacji projektu wpisanego w LPR Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2016-2025 pn. Kompleksowy System Wsparcia Poprawy Jakości Zasobów Mieszkaniowych". Zapraszamy do zapoznania się z Raportem z konsultacji.

Spotkanie informacyjne dla właścicieli nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka przypomina o trwających konsultacjach lokalnych dla właścicieli nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji miasta Rawa Mazowiecka w ramach realizacji projektu wpisanego w LPR Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2016 – 2025 pn. „Kompleksowy System Wsparcia Poprawy Jakości Zasobów Mieszkaniowych”. Przed nami ostatni etap konsultacji - spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 4 września 2019 r. o godz. 16:30 w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury (ul. Krakowska 6C, 96-200 Rawa Mazowiecka).

Ankieta dla właścicieli nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka informuje, że wydłużony został termin umożliwiający wypełnienie ankiety dotyczącej planowanych remontów budynków na obszarze rewitalizacji miasta Rawa Mazowiecka. Do dnia 14 sierpnia br. można wypełniać ankietę internetową, która dostępna jest na stronie www.rewitalizacja.rawamazowiecka.pl , po kliknięciu w banner ,,Konsultacje społeczne dotyczące projektu mieszkaniowego’’ znajdujący się po lewej stronie ww. strony lub bezpośrednio po wpisaniu: https://forms.gle/9CD9rFcRLvcSNdtc8

ANKIETA INTERNETOWA OD 1 LIPCA DO 14 SIERPNIA 2019 R.

Konsultacje lokalne dla właścicieli nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji miasta Rawa Mazowiecka zostaną przeprowadzone w formie ankiety internetowej, punktu konsultacyjnego i spotkania informacyjnego i potrwają od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 4 września 2019 r.Ankieta dostępna będzie w dniach od 1 lipca do 14 sierpnia br. Pozwoli ona na zebranie informacji od właścicieli nieruchomości dotyczących planowanych remontów budynków oraz sposobów ich finansowania.

Link do ankiety: https://forms.gle/9CD9rFcRLvcSNdtc8

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach lokalnych dla właścicieli nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji miasta Rawa Mazowiecka w ramach realizacji projektu wpisanego w LPR Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2016 – 2025 pn. „Kompleksowy System Wsparcia Poprawy Jakości Zasobów Mieszkaniowych”. Konsultacje potrwają od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 4 września 2019 r. i zostaną przeprowadzone w formie ankiety internetowej, punktu konsultacyjnego i spotkania informacyjnego