Treść strony

W zakładce umieszczone są protokoły z posiedzeń Zespołu Zadaniowego do spraw Rewitalizacji, które odbyły się w 2019 roku.