Treść strony

Realizacja projektu "Szkoła twórczych umysłów"

Od 1.04.2019 roku Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej realizuje projekt pn. „Szkoła twórczych umysłów - rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy w Szkole Podstawowej nr 2 w Rawie Mazowieckiej”.
Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli z tej szkoły. Celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych, kształtowanie właściwych postaw wśród uczniów oraz zdobywanie umiejętności niezbędnych na rynku pracy.

Szkoła twórczych umysłów

W Szkole Podstawowej nr 2 od kilku dni realizowany jest kolejny projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej. Jego celem jest wyposażenie ucznia w taką wiedzę i umiejętności, aby z powodzeniem mógł dostać się do wymarzonej szkoły średniej, poznał swoje mocne strony i w przyszłości odnalazł się na rynku pracy.

Szkoła twórczych umysłów

Projekt jest realizowany przez Szkołę Podstawową nr 2 w Rawie Mazowieckiej pod nazwą: „Szkoła twórczych umysłów- rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy w Szkole Podstawowej nr 2 w Rawie Mazowieckiej”. Jego celem jest zapewnienie m.in. wzrostu jakości i atrakcyjności nauczania przez podwyższenie kwalifikacji nauczycieli oraz doposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne.

Modyfikacja Projektu

Projekt „Wykluczamy Wykluczenie- Wysoka Jakość Edukacji w Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 2 w Rawie Mazowieckiej” przygotowany w roku 2016 zakładał poprawę dostępu do oferty edukacyjnej w zakresie m. in. nauki języków obcych, informatyki, matematyki czy przyrody. Dodatkowym celem projektu było doradztwo zawodowe dla młodzieży oraz unowocześnienie materiałów dydaktycznych. Kolejnym celem - promocja efektywnego i aktywnego spędzania czasu po zajęciach w szkole oraz podniesienie kwalifikacji kadry.