Treść strony

Szkoła twórczych umysłów

Projekt jest realizowany przez Szkołę Podstawową nr 2 w Rawie Mazowieckiej pod nazwą: „Szkoła twórczych umysłów- rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy w Szkole Podstawowej nr 2 w Rawie Mazowieckiej”. Jego celem jest zapewnienie m.in. wzrostu jakości i atrakcyjności nauczania przez podwyższenie kwalifikacji nauczycieli oraz doposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne.

Modyfikacja Projektu

Projekt „Wykluczamy Wykluczenie- Wysoka Jakość Edukacji w Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 2 w Rawie Mazowieckiej” przygotowany w roku 2016 zakładał poprawę dostępu do oferty edukacyjnej w zakresie m. in. nauki języków obcych, informatyki, matematyki czy przyrody. Dodatkowym celem projektu było doradztwo zawodowe dla młodzieży oraz unowocześnienie materiałów dydaktycznych. Kolejnym celem - promocja efektywnego i aktywnego spędzania czasu po zajęciach w szkole oraz podniesienie kwalifikacji kadry.