Treść strony

Patroni Roku 2020

Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej ogłasza konkurs grantowy „Patroni Roku 2020” w związku z ustanowieniem przez Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej patronów roku 2020. Projekty zgłaszane w konkursie mają służyć uhonorowaniu i umocnieniu historycznego znaczenia wyróżnionych postaci, wydarzeń i dziedzin. Projekty muszą wpisywać się w następujące motywy tematyczne:
•    Święty Jan Paweł II,
•    Hetman Stanisław Żółkiewski,
•    Leopold Tyrmand,
•    Roman Ingarden,
•    Jan Kowalewski
•    Ojciec Józef Maria Bocheński,
•    Bitwa Warszawska,
•    Zaślubiny Polski z Morzem w Pucku,
•    Fizyka.
Dopuszczalne są następujące formy działań:
•    upamiętnienia w formie tablic pamiątkowych lub innych małych form architektonicznych;
•    konferencje, spotkania, sympozja, webinaria;
•    wydawnictwa;
•    koncerty;
•    wydarzenia plenerowe;
•    formy współzawodnictwa na odległość;
•    wystawy;
•    audycje radiowe, telewizyjne;
•    promocja w Internecie;
•    aplikacje mobilne;
•    warsztaty;
•    projekty innowacyjne.

Termin składania wniosków
Nabór wniosków będzie odbywał się od 2 czerwca do 5 lipca 2020 r.


Więcej informacji pod adresem:
https://fundusze.ngo.pl/322982-patroni-roku-2020.html

                                                                                OHEsGDhQbCIYcGCGSxiWLBgBosYFiyYwSKGBQtmsIhhwYIZLGJYsGAGixgWLJjBIoYFC2awiGHBghksYliwYAaLGBYsmMEihgULZrCIYcGCGSxiWLBghv8HGbwhLyORs2IAAAAASUVORK5CYII=

 

  • data: 2020-06-12

wstecz