Treść strony

Wspólnie dla dziedzictwa 2020

Program Wspólnie dla dziedzictwa, do którego nabór ogłosił  Narodowy Instytut Dziedzictwa, stanowi realizację zadania 3.2.1. „Program dotacyjny dla organizacji pozarządowych w zakresie popularyzowania i upowszechniania wiedzy o dziedzictwie kulturowym, budowania świadomości lokalnej, a także włączania społeczeństwa w opiekę nad zasobem dziedzictwa kulturowego” w ramach Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki Nad Zabytkami na lata 2019-2022, przyjętego Uchwałą nr 82 Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie "Krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na lata 2019-2022" (M. P. 2019, poz. 808).

Na co można uzyskać dofinansowanie?
Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie realizacji zadań skierowanych przede wszystkim do społeczności lokalnych, realizujących strategiczne cele Programu poprzez niżej wymienione działania:
•    działania polegające na identyfikowaniu, inwentaryzowaniu i dokumentowaniu dziedzictwa kulturowego (materialnego i niematerialnego), prowadzące do rozpoznania, utrwalenia oraz zachowania dziedzictwa kulturowego i jego wartości;
•    działania służące wzmacnianiu praktyk społeczno-kulturowych, tradycji, w tym tradycji rękodzielniczych i związanych z przekazami ustnymi, upowszechniania umiejętności, w tym umiejętności związanych z rzemiosłem lub tradycyjnymi technikami budowlanymi, umożliwiające zachowanie zabytków i ich wartości;
•    działania edukacyjne oraz popularyzujące lokalne dziedzictwo kulturowe (materialne i niematerialne) i wiedzę na jego temat, prowadzące do zwiększenia w świadomości społecznej wartości dziedzictwa oraz wzmacniania społecznej woli zachowania dziedzictwa i korzystania z jego wartości.

Termin składania wniosków
Nabór wniosków będzie odbywał się do 9 lipca 2020 r. do godz. 15.00                                                                                


Więcej informacji pod adresem:
https://fundusze.ngo.pl/312879-kopia-wspolnie-dla-dziedzictwa-2019.html

                                                                                        jgDgAAAABJRU5ErkJggg==

 

  • data: 2020-06-12

wstecz