Treść strony

Program grantowy Fundacji BGK: „Dzieci Kapitana Nemo”

Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego ogłosiła nabór wniosków w programie grantowym „Dzieci Kapitana Nemo”. Celem programu jest przypomnienie sylwetek Polaków, których osiągnięcia, odkrycia czy wynalazki zrewolucjonizowały myśl ludzką i zmieniły postrzeganie świata. Jest on adresowany do dzieci i młodzieży od 12 do 18 lat. 

W Konkursie mogą wziąć udział:
    • fundacje,
    • stowarzyszenia,
    • szkoły podstawowe i ponadpodstawowe,
    • biblioteki publiczne,
    • domy kultury.

W ramach programu dofinansowanie może być przeznaczone na:
    • przygotowanie zajęć/warsztatów
    • zakup materiałów edukacyjnych/dydaktycznych itp.
    • koordynację projektu
    • koszty księgowości


Termin składania wniosków: 
od 25.03.2020 r. do 15.05.2020 r
Złóż wniosek w generatorze na stronie: https://dotacje.fundacjabgk.pl/login 

Więcej informacji na stronie:
https://fundusze.ngo.pl/319382-program-grantowy-fundacji-bgk-dzieci-kapitana-nemo.html

 

                                                                                                2Zxw8gX7bMZ+FUGeVadLkytZ65nEvgmXZX9DPUzg2NfJskgy5oTkkGWNSckgyxrTkgGWdackAyyrDkhGWRZc0IyyLLmhGSQZc0JySDLmhOSQZY1JySDLGtOSAZZ1pzQBJDlIpdXuMggy2VOlP8P3unhjCUvx6cAAAAASUVORK5CYII=

                                                                                

                                                                                 

 

  • data: 2020-04-03

wstecz