Treść strony

Program "Kultura Dostępna"

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza nabór w programie Kultura Dostępna. Celem programu jest wspieranie zadań służących ułatwieniu dostępu do kultury, skierowanych do szerokiego grona odbiorców i sprzyjających integracji społecznej.
Wnioski można składać w terminie do 30 listopada 2018 roku.

Program "Kultura ludowa i tradycyjna".

Celem programu jest wspieranie zjawisk związanych ze spuścizną kultur tradycyjnych, transformacjami (przekształceniami i przemianami) poszczególnych elementów oraz współczesnymi kontekstami ich występowania.

Program „Promocja czytelnictwa”.

Celem programu jest wspieranie wartościowych form promowania czytelnictwa, zarówno poprzez dofinansowywanie innowacyjnych szeroko zakrojonych programów promujących powszechne praktyki czytelnicze, jak i poprzez wsparcie dla przedsięwzięć promujących  najbardziej znaczące zjawiska literatury współczesnej.

Program „Edukacja kulturalna”

Celem programu jest wspieranie zadań z zakresu edukacji kulturalnej, ważnych dla rozwoju kapitału społecznego. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego informuje, że wnioski można składać w terminie do 30 listopada 2018 roku.

Program „Muzyka”

Celem programu jest wspieranie najwartościowszych zjawisk i trendów w polskiej i światowej kulturze muzycznej. Wnioski można składać w terminie do 30 listopada 2018 roku.

Program „Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży”.

Celem programu jest wspieranie wartościowych i w pełni profesjonalnych wydarzeń artystycznych o zasięgu regionalnym, krajowym, jak i międzynarodowym, powstających z myślą o dzieciach i młodzieży do 18 roku życia. Wnioski można składać w terminie do 30 listopada 2018 roku.

Program „Sztuki wizualne”.

Celem programu jest wspieranie najwartościowszych zjawisk w polskiej sztuce współczesnej oraz popularyzacja najciekawszych zjawisk sztuki polskiej i światowej w Polsce.

Program „Teatr i Taniec”.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza nabór w programie  Teatr i Taniec. Celem programu jest wspieranie najwartościowszych zjawisk i trendów we współczesnym teatrze i tańcu. Wnioski można składać w terminie do 30 listopada 2018 roku.

Program Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2019 r.

w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych Wniosek wraz z załącznikami należy wypełnić w systemie Amodit.

Konkurs na turnusy terapeutyczne.

Trwa konkurs na bezpłatne 12-dniowe turnusy terapeutyczne w Wiśle. Swoje pomysły można zgłaszać do 20 listopada do godz. 12.00.

Otwarty Konkurs ofert na lata 2019-2021 – Pomoc Pokrzywdzonym i Świadkom.

Minister Sprawiedliwości zaprasza do składania ofert w ramach XXI otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, Udzielania pomocy świadkom i osobom im najbliższym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2019-2021