Treść strony

Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło nabór wniosków do „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka” na 2019 rok.

Szybkie granty

Stały nabór wniosków na niezależne, pilne do realizacji inicjatywy obywatelskie
Szybkie granty z założenia są niewielkie (do 3000 zł) i wspierają działania obywatelskie tworzone w reakcji na bieżące wydarzenia. O jakie wsparcie można się ubiegać? 
W ramach szybkich grantów przekazujemy wsparcie w wysokości do 3000 zł. Szybki grant przeznaczyć można na pokrycie wydatków niezbędnych dla realizacji proponowanej inicjatywy od momentu podpisania umowy, chyba, że w umowie przewidziano inaczej.

Otwarty konkurs ofert „Realizacja kampanii edukacyjno-informacyjnej dotyczącej bezpieczeństwa seniorów”

Zadanie obejmować ma działania mające na celu poprawę wiedzy i świadomości seniorów na temat właściwych zachowań w obliczu niebezpieczeństw na jakie są narażeni w życiu codziennym. Ważnym aspektem jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na aspekt bezpieczeństwa seniorów oraz uaktywnienie seniorów, w celu zadbania o własne bezpieczeństwo. Oferty należy składać do dnia 28 grudnia 2018 r.

Konkurs Grantowy Kulczyk Foundation.

W każdym roku kalendarzowym odbywają się dwie edycje Konkursu Grantowego Kulczyk Foundation. Na wnioski edycji 2018/2 czekamy do 31 grudnia 2018 r (ogłoszenie wyników 15 lutego 2019 r.).

Program „Decydujesz pomagamy”

Program grantowy „Decydujesz, pomagamy” jest realnym wsparciem dla lokalnej społeczności, która aktywnie działa na rzecz najbliższej okolicy. Termin przyjmowania zgłoszeń do V edycji został przedłużony do 28.11.2018r.
To ostatnia szansa na podjęcie walki o granty o łącznej puli 1 125 000 złotych.
Zgłoś swój pomysł do 28 listopada 2018 roku!