Treść strony

Pomoc to moc

Program finansuje inicjatywy, które mają na celu zapobieganie powstawaniu lub zmniejszanie skutków wypadków ubezpieczeniowych. Wnioski mogą składać fundacje, stowarzyszenia, uczniowskie kluby sportowe oraz organizacje pożytku publicznego działające na rzecz społeczności lokalnych.

Zdrowo jem, więcej wiem

Celem programu jest podniesienie wiedzy na temat zależności pomiędzy sposobem odżywiania a stanem zdrowia. Projekt trwa cały rok szkolny i jest podzielony na 3 etapy: jesień, zima oraz wiosna. Zespoły mogą brać udział w dowolnych etapach. Jednak zespoły, które wezmą udział we wszystkich etapach mają szanse na dodatkowe nagrody.

Pomoc z Fundacji Energa

Fundacja Energa w nurcie realizowania swoich głównych celów wynikających ze statusu Fundacji Energa, udziela wsparcia osobom chorym i niepełnosprawnym oraz organizacjom i instytucjom działającym na ich rzecz, a także na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia. Priorytetem dla nas są wnioski o pomoc pracownikom Grupy Energa i ich bliskich.