Treść strony

Nabór wniosków na realizację w 2019 r. Programu „Sport Wszystkich Dzieci”

Minister Sportu i Turystyki ogłasza nabór wniosków w ramach Programu „Sport Wszystkich Dzieci” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży.
Nabór wniosków dotyczy następujących zadań:
1. Projekt „Lokalny Animator Sportu”. Wnioski należy składać do dnia 14 grudnia 2018 r.
2. Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży Wnioski należy składać do dnia 11 stycznia 2019 r .
3. Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez polskie związki sportowe. Wnioski należy składać do dnia 18 stycznia 2019 r.

Program "Szkolny Klub Sportowy" - rozwijanie sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży

Program „Szkolny Klub Sportowy” jest skierowany do uczniów szkół bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole.

Program „Sport dla Wszystkich”

w ramach upowszechniania sportu w społeczeństwie poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych
Konkurs na dofinansowanie w 2019 roku zadań z zakresu Programu Sport dla Wszystkich
realizowanych w ramach zadania „Sport dla wszystkich”, poddzadania „Upowszechnianie sportu w społeczeństwie”, działania „Upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych”.

Programu „KLUB”

Nabór wniosków na realizację w 2019 r. w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży.