Treść strony

Fundusz Wsparcia Kultury

Fundusz Wsparcia Kultury jest kolejnym działaniem pomocowym polskiego rządu kierowanym do twórców i ludzi kultury. Celem powoływanego Funduszu Wsparcia Kultury jest zapewnienie stabilnego funkcjonowania instytucji i utrzymanie dotychczasowego zatrudnienia w sektorze kultury. Proponowane rozwiązanie, zostało zainicjowane przez specjalny zespół ekspercki do spraw sytuacji teatru w czasie pandemii powołany przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego i łączący wszystkie środowiska teatralne w Polsce.

Z Fundacją PZU po lekcjach

Fundacja PZU jest organizatorem Konkursu „Z Fundacją PZU po lekcjach”. Celem konkursu jest wsparcie inicjatyw edukacyjnych wyrównujących szanse społeczne dzieci i młodzieży na obszarach wiejskich i w małych miastach do 30 tys. mieszkańców.

Komisja Grantowa Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce

Komisja Grantowa działająca w Stowarzyszeniu Żydowski Instytut Historyczny w Polsce ogłosiła konkurs na dofinansowanie działań związanych z zachowaniem i utrwalaniem pamięci o historii i kulturze Żydów polskich oraz ich wkładzie w światową kulturę.

Konkurs grantowy: „Fundacja PZU z Kulturą”

Fundacja PZU ogłosiła konkurs „Fundacja PZU z Kulturą”, którego celem jest konkursu zwiększenie dostępu do szeroko pojętej kultury dzieciom i młodzieży szkolnej (szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, szkół branżowych, szkół specjalnych przysposabiających do pracy oraz szkół policealnych) z obszarów wiejskich i małych miejscowości (do 30 tys. mieszkańców). Szczególnie ważny jest tu dostęp do tzw. kultury wysokiej oraz zwiększenie wiedzy uczestników projektu na temat dziedzictwa kulturowego.

Meet and Code

SAP, organizacja Haus des Stiftens gGmbH oraz krajowi partnerzy sieci TechSoup Europe przygotowały program Meet and Code, który ma na celu zapoznanie dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 24 lat z zagadnieniami technologii oraz programowania.