Treść strony

European Culture of Solidarity Fund: Kultura w solidarności, solidarność w kulturze

Fundusz, utworzony przez Europejską Fundację Kultury, ma na celu wspieranie inicjatyw kulturalnych podejmowanych w trakcie trwania pandemii, których celem jest wzmocnienie solidarności Europejczyków oraz idei Europy jako wspólnej, otwartej dla obywateli przestrzeni.

Patroni Roku 2020

Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej ogłasza konkurs grantowy „Patroni Roku 2020” w związku z ustanowieniem przez Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej patronów roku 2020. Projekty zgłaszane w konkursie mają służyć uhonorowaniu i umocnieniu historycznego znaczenia wyróżnionych postaci, wydarzeń i dziedzin.

Wspólnie dla dziedzictwa 2020

Program Wspólnie dla dziedzictwa stanowi realizację zadania 3.2.1. „Program dotacyjny dla organizacji pozarządowych w zakresie popularyzowania i upowszechniania wiedzy o dziedzictwie kulturowym, budowania świadomości lokalnej, a także włączania społeczeństwa w opiekę nad zasobem dziedzictwa kulturowego” w ramach Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki Nad Zabytkami na lata 2019-2022, przyjętego Uchwałą nr 82 Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie "Krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na lata 2019-2022" (M. P. 2019, poz. 808).

Program grantowy Fundacji BGK: „Dzieci Kapitana Nemo”

Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego ogłosiła nabór wniosków w programie grantowym „Dzieci Kapitana Nemo”. Celem programu jest przypomnienie sylwetek Polaków, których osiągnięcia, odkrycia czy wynalazki zrewolucjonizowały myśl ludzką i zmieniły postrzeganie świata. Jest on adresowany do dzieci i młodzieży od 12 do 18 lat.