Treść strony

Wspieranie działań muzealnych.

Celem programu jest wspieranie działalności w zakresie opieki konserwatorskiej nad muzealiami, archiwaliami i księgozbiorami, a także - prezentacji zbiorów w postaci atrakcyjnych poznawczo projektów wystawienniczych i wydawniczych. 
Uprzejmie informujemy, iż nabór do programu Wspieranie działań muzealnych będzie ogłoszony w terminie późniejszym. Informacja o terminie uruchomienia naboru zostanie udostępniona na stronach Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze stosownym wyprzedzeniem.