Treść strony

Od Nowego Roku, nowe przywileje dla przedsiębiorców

Możliwość wliczenia w koszty pracy małżonka, niższy ZUS dla najmniejszych firm, elektronizacja akt pracowniczych i skrócenie okresu ich przechowywania, niższy podatek dla innowatorów – to kolejne proprzedsiębiorcze rozwiązania, które przyniosą od Nowego Roku ustawy przygotowane przez MPiT. Wśród nich są: Pakiet MŚP, Mały ZUS,

  • data: 2019-01-03

Bardzo ważne jest, że na zgłoszenie do ZUS tego, że chce się korzystać z Małego ZUS jest czas do 8 stycznia 2019 roku. Kolejna taka okazja pojawi się dopiero za rok.
Aby skorzystać w danym roku z „małego ZUS” musisz prowadzić działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innych przepisów szczególnych,
Twój przychód z tytułu działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym, jeśli prowadziłeś ją przez cały rok, nie może przekroczyć trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku.

Nie skorzystasz z „małego ZUS”, jeśli w poprzednim roku prowadziłeś działalność gospodarczą krócej niż 60 dni, tj. podlegałeś ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu prowadzenia tej działalności krócej niż 60 dni.
Więcej na stronach:
- Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii - https://www.mpit.gov.pl/strony/aktualnosci/od-nowego-roku-nowe-przywileje-dla-przedsiebiorcow/
- Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - http://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/-maly-zus-od-1-stycznia-2019-r_-wyjasnienia-z-przykladami/2105933
kalkulator składek - http://www.zus.pl/firmy/przedsiebiorco-przeczytaj-wazne/maly-zus-mdg-/kalkulator-mdg

  • autor: Z. Karpiński, Wydział Rewitalizacji Miasta, data: 2019-01-03

wstecz