Treść strony

Niskooprocentowane pożyczki dla MŚP, bezrobotnych, wspólnot mieszkaniowych

W naszym województwie działają podmioty, które udzielają niskooprocentowanych pożyczek. Wsparcie finansowe w ramach projektu „Instrumenty finansowe dla rozwoju województwa łódzkiego” kierowane jest do przedsiębiorców, osób bezrobotnych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Projekt ten wdraża Centrum Obsługi Przedsiębiorcy (jednostka podległa Marszałkowi Województwa Łódzkiego) wraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Ruszają kolejne konkursy na rzecz dostępności.

Ruszają kolejne konkursy na rzecz dostępności. Tym razem 200 mln złotych w ramach Programu Dostępność Plus trafi do przedsiębiorców na innowacje służące seniorom i osobom z niepełnosprawnościami.

"Przedsiębiorstwo Fair Play"

Aż 22 firmy z Łódzkiego zdobyły prestiżowy tytuł i certyfikat "Przedsiębiorstwo Fair Play" w jubileuszowej edycji programu, który od 20 lat nagradza firmy uczciwie prowadzące swój biznes i dbające o środowisko. Dziś w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, z udziałem Członka Zarządu Woj. Łódzkiego - Roberta Baryły, odbyło się regionalne spotkanie laureatów. Wśród nich jest nasz beneficjent - firma WŁODAN z Porszewic, którą wyróżniono za wyjątkową działalność proekologiczną. Ponadto, wśród ogólnopolskich laureatów nagrodzonych statuetkami znalazły się spółki: MILKPOL z Czarnocina, OCMER z Łodzi, ICA Polska z Piotrkowa Tryb. i TBS ze Zgierza. Gratulujemy ❗️

Współfinansowanie projektów realizowanych w ramach działań 2.2 i 2.5 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Program oferuje pożyczki związane z realizacją projektów unijnych dotyczących zmniejszenia ilości odpadów komunalnych podlegających składowaniu oraz zahamowania spadku powierzchni terenów zieleni w miastach. Wnioski o wsparcie można składać do 30 czerwca 2020 lub wcześniejszego wyczerpania środków.

Do 400 tysięcy zł na działania promocyjne firm

Ponad 400 tysięcy zł - tyle wynosi maksymalne dofinansowanie działań promocyjnych firm za granicą, które można otrzymać w ramach konkursu Go To Brand. Jest on skierowany do małych i średnich przedsiębiorstw, którym zależy na promocji swoich produktów poza Polską, a które działają w następujących branżach:

Polskie Mosty Technologiczne

Program dotacyjny wspierający działania mające na celu ekspansję zagraniczną na rynki Australii, Izraela oraz Indii. Beneficjentami mogą być mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, które posiadają produkty, usługi lub technologię o wysokim potencjale do internacjonalizacji.

Bon na innowacje,

W związku z nową odsłoną konkursu I.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw – bon na innowacje, zapraszamy przedstawicieli sektora MŚP na spotkanie informacyjne - 28 lutego br. (czwartek). Dotacje w konkursie przeznaczone są na zakup usługi badawczej, która bezpośrednio dotyczy rozwoju produktu lub technologii firmy oraz na wdrożenie rezultatów tej usługi.

Dofinansowanie z PFRON

Zgodnie z tymi warunkami, dofinansowanie PFRON dotyczy pracodawców, którzy prowadzą zakład pracy chronionej, zatrudniają mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy albo zatrudnia więcej niż 25 pracowników, z czego co najmniej 6 proc. zatrudnionych jest niepełnosprawnych. Należy się ono również pracodawcom, którzy nie mają zobowiązań wobec PFRON wyższych niż 100 złotych.

"Program Inteligentny Rozwój”- również dla średnich miast.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, uruchomiło "Program Inteligentny Rozwój”, który w tym roku daje nowe szanse przedsiębiorstwom inwestującym w średnich miastach". "Do nich adresowane są dwa konkursy. Na dofinansowanie projektów przeznaczono 550 mln zł. . Nabór przeprowadzi Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości".

Dotacje na utworzenie nowych miejsc pracy.

Rekrutacja w wyniku, której powstaną nowe miejsca pracy w nowych oraz istniejących przedsiębiorstwach społecznych właśnie się rozpoczyna! Jeśli jesteś zainteresowany/a pozyskaniem dotacji na utworzenie nowych miejsc pracy, bliskie są Ci cele społeczne i dodatkowo masz świetny pomysł na biznes – zgłoś się do nas! Oprócz wsparcia finansowego możesz otrzymać profesjonalne wsparcie doradcze prawne, biznesowe, księgowe oraz coaching!

Bon na Innowacje

Nowa odsłona konkursu: Projekty B+R przedsiębiorstw – bon na innowacje, dla MŚP planujących zakup usługi badawczej, która bezpośrednio dotyczy rozwoju produktu lub technologii firmy oraz wdrożenie rezultatów tej usługi.

Lokalne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości - Stara Rosocha zaprasza

Lokalne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, które w swojej ofercie ma bezpłatne doradztwo prawne i księgowe, konsultacje, szkolenia oraz wizyty studyjne. Centrum ma swoją siedzibę w Starej Rososze1 ( w budynku byłej Szkoły Podstawowej w siedzibie LGD Kraina Rawki), działa w ramach projektu ”Kreator Przedsiębiorczości”

Zintegrowany System Kwalifikacji

Myślisz o zatrudnieniu pracownika z zagranicy, ale nie wiesz, jak obiektywnie porównywać poziom kompetencji kandydatów?
Dowiedz się koniecznie, czym jest Polska Rama Kwalifikacji i jak Zintegrowany System Kwalifikacji ułatwia rekrutację
ZSK daje możliwość potwierdzenia tych kompetencji, które Twój przyszły pracownik zdobył poza formalną ścieżką uczenia się.

Biuro Wsparcia Eksportu - zaprasza

Biuro Wsparcia Eksportu pomaga firmom z województwa łódzkiego rozwijać się na rynkach zagranicznych. Zobacz, w jakich obszarach działamy i co możemy zaoferować Twojemu biznesowi. Rozważasz eksport swoich produktów? Wykorzystaj szansę na podbicie nowych rynków.

Spotkanie informacyjne - Modele biznesowe MŚP

Wdrożenie nowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa ma bezpośrednio przyczynić się do wprowadzenia nowych lub już istniejących produktów/usług firmy na nowe, międzynarodowe rynki zbytu, a w efekcie do wzrostu obrotów w handlu zagranicznym. Spotkanie odbędzie się 24 stycznia br. (czwartek) w godz. 10.00 – 13.00 w sali konferencyjnej Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, przy ul. Moniuszki 7/9, I piętro.

Od Nowego Roku, nowe przywileje dla przedsiębiorców

Możliwość wliczenia w koszty pracy małżonka, niższy ZUS dla najmniejszych firm, elektronizacja akt pracowniczych i skrócenie okresu ich przechowywania, niższy podatek dla innowatorów – to kolejne proprzedsiębiorcze rozwiązania, które przyniosą od Nowego Roku ustawy przygotowane przez MPiT. Wśród nich są: Pakiet MŚP, Mały ZUS,

Nisko oprocentowane pożyczki dla Twojego biznesu

Koniec roku jest dobrym momentem na podsumowania, bilanse i konkretyzowanie planów na przyszłość. Może się okazać, że w dobrze przemyślanej strategii przedsiębiorstwa brakuje tylko jednego – kapitału. Różne instytucje otoczenia biznesu mogą nam przyjść z pomocą, oferując nisko oprocentowane pożyczki.

Bony rozwojowe dla pracowników

Bony można przeznaczyć na szkolenia, kursy, doradztwo zawodowe, studia podyplomowe i może z nich korzystać zarówno pracownik, jak i szef.

Bon rozwojowy to z jednej strony świetna forma podnoszenia kwalifikacji pracowników, a więc zwiększania wydajności i konkurencyjności firmy, a z drugiej strony – doskonała forma systemu motywacyjnego w przedsiębiorstwie. Szef chcąc docenić swojego podwładnego, wykupi mu np. kurs rysunku, bo wie, że to jego hobby. Zadowolony pracownik to też bardziej wydajny pracownik.
Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje o projektach, w ramach których można aplikować o bony rozwojowe dla swoich przedsiębiorstw:

Aktualne konkursy dla przedsiębiorców w ramach I/II osi RPO WŁ

Nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie 1.2.1 Infrastruktura B+R przedsiębiorstw rozpoczyna się już 27 grudnia 2018 r. Skontaktuj się z naszymi konsultantami w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi tel. 42 230 15 55/56 lub napisz do nas na info@cop.lodzkie.pl.

Oferta dla firm - dotacje na szkolenia

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łowiczu zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym „Przedsiębiorco, czas na rozwój – nowe możliwości dofinansowania usług szkoleniowych i doradczych dla firm”, które odbędzie się dnia 27 czerwca 2018 r., w godzinach 10:00 – 12:30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej, Plac Wolności 1.

Dotacje dla firm

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna realizuje projekt, w ramach którego przedsiębiorcy mogą otrzymać dofinansowanie do 80% kosztów szkoleń, doradztwa, studiów podyplomowych.
Oferta skierowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób samozatrudnionych z województwa łódzkiego lub działających na jego terenie. Formularz zgłoszeniowy będzie można złożyć w Rawie, w trakcie spotkania z osobami realizującymi projekt Strefa RozwoYou, w środę, 13 czerwca. Eksperci będą do Państwa dyspozycji w godzinach 11 - 17, w specjalnie oznakowanym kamperze, zaparkowanym przy Miejskim Domu Kultury, ul. Krakowska 6C.

Projekt STAY - wsparcie aktywności zawodowej osób 50+ w przedsiębiorstwie

Zdrowy i zmotywowany pracownik - zadowolony pracodawca. Zainteresowane firmy zapraszamy na bezpłatne certyfikowane szkolenia dla pracowników małych i średnich przedsiębiorstw organizowane przez Agencję Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego - Akcja Konsultacjna rozpoczęta

Z nieukrywaną radością informujemy Was, że ruszyła zapowiadana wcześniej Akcja Konsultacja.
Wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych udziałem w konkursach unijnych na projekty B+R zachęcamy do składania formularzy zgłoszeniowych, w których możecie opisać swój pomysł na projekt.