Treść strony

Konferencja NFOŚiGW i podpisanie umowy na dofinansowanie

30 września br. w Miejskim Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej odbyła się konferencja informacyjna zorganizowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dotycząca finansowania przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Pracownicy NFOŚiGW przedstawili następujące programy: Energia Plus, Ciepłownictwo Powiatowe, Agroenergia, Polska Geotermia Plus oraz Mój Prąd.  Spotkanie było także okazją do podpisania z kilkoma jednostkami samorządu terytorialnego umów na dofinansowanie. Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka Piotr Irla podpisał z Zastępcą Prezesa Zarządu NFOŚiGW Arturem Szymonem Michalskim umowę na dofinansowanie zadania polegającego na przygotowaniu dokumentu pn. "Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Rawa Mazowiecka do roku 2030" w ramach Programu priorytetowego NFOŚiGW GEPARD II - transport niskoemisyjny Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności. Kwota dotacji wynosi 50 000,00 złotych. Celem wymienionego dokumentu jest oszacowanie możliwości przyszłych działań i inwestycji wpisujących się w dziedzinę elektromobilności, w tym stworzenie systemu ciągów pieszo rowerowych oraz  ścieżek rowerowych.

  • data: 2019-10-01

wstecz