Treść strony

Nowe auto dla rawskiej OSP

Ochotnicza Straż Pożarna w naszym mieście od dziś stała się posiadaczem nowoczesnego wozu bojowego. Strażakom życzymy aby nigdy nie musieli korzystać z jego możliwości. W przekazaniu auta uczestniczył Burmistrz Piotr Irla.

Kolejne przekazanie sprzętu ratowniczego dla OSP w Rawie Mazowieckiej

W dniu 28.12.2018 r. Miasto Rawa Mazowiecka reprezentowane przez Burmistrza Miasta Pana Piotra Irlę przekazało na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej sprzęt w postaci defibrylatora oraz suchego skafandra z ocieplaczem. Zakupu sprzętu dokonano ze środków Województwa Łódzkiego w ramach realizacji zadania "Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP". Dzięki dotacji z budżetu województwa strażacy ochotnicy zostali zaopatrzeni w defibrylator oraz suchy skafander z ocieplaczem. Przydadzą się one zwłaszcza w sezonie jesienno- zimowym podczas akcji prowadzonych na wodzie.

Przekazanie urządzeń i sprzętu ratowniczego dla OSP w Rawie Mazowieckiej

W dniu dzisiejszym - 8 sierpnia 2018r, w siedzibie OSP w Rawie Mazowieckiej, nastąpiło przekazanie przez Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka, urządzeń i wyposażenia dla ochotniczych straży pożarnych, współfinansowanych ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości (Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Program I Priorytet IIIB).

Dotacja dla rawskiej OSP

Burmistrz Rawy Dariusz Misztal podpisał umowę z Zarządem Województwa Łódzkiego na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego dla rawskiej Ochotniczej Straży Pożarnej. Zarząd województwa reprezentował wicemarszałek, Dariusz Klimczak.

OSP w Rawie Mazowieckiej otrzyma nowy sprzęt ratowniczy.

W dniu 7 czerwca 2018 roku burmistrz Rawy Mazowieckiej Dariusz Misztal oraz skarbnik Jolanta Witczak podpisali w komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi umowę o udzielenie dotacji i powierzenia zadań na zakup sprzętu ratownictwa dla OSP w Rawie Mazowieckiej.