Treść strony

Przekazanie urządzeń i sprzętu ratowniczego dla OSP w Rawie Mazowieckiej

W dniu dzisiejszym - 8 sierpnia 2018r, w siedzibie OSP w Rawie Mazowieckiej, nastąpiło przekazanie przez Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka, urządzeń i wyposażenia dla ochotniczych straży pożarnych, współfinansowanych ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości (Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Program I Priorytet IIIB).

Dotacja dla rawskiej OSP

Burmistrz Rawy Dariusz Misztal podpisał umowę z Zarządem Województwa Łódzkiego na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego dla rawskiej Ochotniczej Straży Pożarnej. Zarząd województwa reprezentował wicemarszałek, Dariusz Klimczak.

OSP w Rawie Mazowieckiej otrzyma nowy sprzęt ratowniczy.

W dniu 7 czerwca 2018 roku burmistrz Rawy Mazowieckiej Dariusz Misztal oraz skarbnik Jolanta Witczak podpisali w komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi umowę o udzielenie dotacji i powierzenia zadań na zakup sprzętu ratownictwa dla OSP w Rawie Mazowieckiej.