Treść strony

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Rynku Starego Miasta oraz obszaru staromiejskiego zakłada przeprowadzenie prac budowlanych o dużym zakresie, po zakończeniu których zmianie ulegnie układ komunikacyjny w tym rejonie miasta, powstaną nowe nasadzenia roślinne oraz pojawią się nowe obiekty małej architektury. Wszystkie te zmiany mają służyć tworzeniu warunków do rozwoju społeczno- gospodarczego, wprowadzeniu ładu przestrzennego oraz podniesieniu poziomu bezpieczeństwa obszaru rewitalizowanego. Po zakończeniu procesu rewitalizacji zakłada się poprawę dostępu do usług i handlu w tej części miasta, co będzie sprzyjać integracji oraz zwiększeniu aktywności społeczności lokalnej. Nowa infrastruktura będzie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Koncepcje zagospodarowania rynku oraz obszaru staromiejskiego są przedstawione na planszach w holu Ratusza przy pl. Piłsudskiego, a także w poniższych plikach.

wEKfuSWHz8DLwAAAABJRU5ErkJgggA=