Treść strony

Park miejski po rewaloryzacji

Zakończyły się prace związane z realizacją zadania „Rewaloryzacja zabytkowego parku miejskiego w Rawie Mazowieckiej” wchodzącego w skład dużego projektu pn. „Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka”.  Na realizację tego zadania Miasto otrzymało, za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Wartość uzyskanego dofinansowania to około 1,5 mln złotych.

Ponadto, Miasto uzyskało dotację w wysokości blisko 2,2 mln złotych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Wykonawcą zadania była firma EDEN Projektowanie Urządzanie Terenów Zielonych z Piotrkowa Trybunalskiego, natomiast nadzór nad prowadzonymi robotami, w imieniu Miasta Rawa Mazowiecka, prowadzili inspektorzy nadzoru branży: konserwatorskiej, drogowej, elektrycznej, konstrukcyjnej, wodno-kanalizacyjnej oraz zagospodarowania zieleni.
W ramach zadania wykonano:
•    Budowę alejek parkowych o nawierzchni naturalnej
•    Budowę pochylni dla niepełnosprawnych oraz remont schodów
•    Renowację mostku
•    Budowę ul. Parkowej i ul. Armii Krajowej o nawierzchni z kostki bazaltowej
•    Budowę instalacji oświetlenia
•    Budowę placu zabaw
•    Montaż nowoczesnej toalety miejskiej wraz z przyłączami
•    Budowę instalacji monitoringu
•    Montaż elementu małej architektury – berso
•    Montaż elementów małej architektury – stylizowanych ławek, koszy na odpadki, koszy na psie odchody, stojaków i podpory na      rowery oraz tablic edukacyjnych
•    Założenie trawników
•    Pielęgnację drzew
•    Usunięcie chorych i zagrażających bezpieczeństwu drzew
•    Nasadzenia drzew, krzewów oraz bylin.
Wykonana rewaloryzacja blisko dwustuletniego parku uzyskała pozytywną opinię Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
 autor: WRGPiIE
fot. K. Marchowiecki

 

wstecz