Treść strony

Pięć milionów na renowację zabytków

Do połowy kwietnia można składać wnioski na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków naszego województwa. W tym roku Zarząd Województwa Łódzkiego przeznaczył na ten cel 5 milionów złotych. Maksymalna kwota dotacji wynosi 100 tysięcy złotych.

Niskooprocentowane pożyczki dla MŚP, bezrobotnych, wspólnot mieszkaniowych

W naszym województwie działają podmioty, które udzielają niskooprocentowanych pożyczek. Wsparcie finansowe w ramach projektu „Instrumenty finansowe dla rozwoju województwa łódzkiego” kierowane jest do przedsiębiorców, osób bezrobotnych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Projekt ten wdraża Centrum Obsługi Przedsiębiorcy (jednostka podległa Marszałkowi Województwa Łódzkiego) wraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Oferta Banku Gospodarstwa Krajowego dla JST, TBS, Wspólnot Mieszkaniowych.

W środę, 27 lutego 2019 roku w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy o godzinie 10.30 odbędzie się spotkanie, na którym Bank Gospodarstwa Krajowego przedstawi swoją ofertę dla JST-ów, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz TBS-ów na sfinansowanie inwestycji z pomocą unijnej pożyczki termomodernizacyjnej.

Pożyczka termomodernizacyjna

Od dnia 24.04.2018 Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego prowadzi nabór wniosków o udzielenie pożyczki termomodernizacyjnej w ramach Projektu JEREMIE 2.

Oferta jest skierowana do jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz towarzystw budownictwa społecznego na projekty zlokalizowane na terenie województwa łódzkiego.