Treść strony

Prace remontowe zapobiegające zawilgoceniu Kościoła pw Wniebowzięcia NMP

Późnobarokowy kościół parafialny pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP w Rawie Mazowieckiej, zbudowany w 1790 roku, jest zabytkiem wpisanym do rejestru zabytków Miasta Rawa Mazowiecka oraz cenną pamiątką przeszłości. Obecność obiektów takich jak ten w przestrzeni miejskiej, przyczynia się do podkreślenia historycznej przeszłości miasta.

W bieżącym roku Miasto Rawa Mazowiecka udzieliło dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy kościele. Miasto współpracowało z parafią podczas starań o uzyskanie dofinansowania z Funduszu Kościelnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dotacji udzielono na roboty związane z osuszeniem i odwodnieniem oraz na prace związane z nawierzchnią przy budynku kościoła. Planowane działania pozwolą na prawidłowe odprowadzenie wód opadowych od kościoła oraz na  uporządkowanie zagospodarowanie terenu wokół niego.

cATAAAAAElFTkSuQmCCAA==

  • autor: Wydział Rewitalizacji Miasta, data: 2018-10-08