Treść strony

Umowa na dofinansowanie z UE podpisana

W środę, 18 października, w obecności wicemarszałka Dariusza Klimczaka oraz członka Zarządu Województwa Łódzkiego Joanny Skrzydlewskiej, została podpisana umowa na dofinansowanie z UE infrastrukturalnego projektu pn. Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka. Miasto otrzymało blisko 16 mln zł na realizację czterech zadań inwestycyjnych, zawartych w projekcie: tj. na:

1. Adaptację i rozbudowę zabytkowych jatek.

2. Przebudowę i remont Muzeum Ziemi Rawskiej.

3. Rewaloryzację zabytkowego parku.

4. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej centrum Rawy.

Wspomniane dofinansowanie pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa i jest wynikiem wysokiej oceny, jaką projekt otrzymał w konkursie ogłoszonym w lutym br. przez Urząd Marszałkowski, czyli Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego.

Marszałkowie podkreślali duże znaczenie projektu dla przyszłego rozwoju Rawy, docenili kompleksowość projektu i jego dobre przygotowanie. Pierwsze efekty realizacji projektu już widać. W tym roku ruszyły roboty w parku i w muzeum. Trwają prace projektowe dotyczące jatek, a niebawem rozpocznie się też projektowanie przestrzeni.

Przedsięwzięcie wpłynie na wiele obszarów funkcjonowania miasta: na jego zagospodarowanie, standard infrastruktury, estetykę, życie społeczne i gospodarcze, i będą to działania, których efekty obliczone są na długie lata. Jest to cecha projektów o kompleksowym charakterze, a takimi są projekty rewitalizacyjne.

Warto podkreślić, że inicjatywę Miasta dopełnia projekt remontu kościoła pw. NP NMP,  na który parafia również uzyskała w tym roku dofinansowanie w ramach środków z RPO WŁ w wysokości 14 mln zł. Na obszarze objętym rewitalizacją zakończono też prace polegające na przebudowie i rozbudowie Przedszkola nr 1.

Realizowane projekty infrastrukturalne są komplementarne do projektów społecznych, których podmiotami są głównie rawskie organizacje pozarządowe. One także starają się o dofinansowanie swych pomysłów z różnych źródeł, m.in. ze środków Województwa Łódzkiego.

Burmistrz Dariusz Misztal podziękował za współpracę i zaangażowanie w cały dotychczasowy proces rewitalizacji Rawy wszystkim jego stronom, m.in. marszałkom, instytucjom, firmom, organizacjom i wszystkim mieszkańcom Rawy, którzy okazują zainteresowanie i uczestniczą w działaniach rewitalizacyjnych w naszym mieście.

  • data: 2017-10-19

wstecz