Treść strony

Rawskie Centrum Organizacji Pozarządowych oficjalnie rozpoczęło działalność

W dniu 11. stycznia 2019 r. przy ul. Armii Krajowej 2, otworzyliśmy Rawskie Centrum Organizacji Pozarządowych. Jest to jeden z kluczowych projektów rewitalizacyjnych – stanowiących podstawę Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rawa Mazowiecka.  Uroczystego otwarcia dokonali: Pani Grażyna Dębska – Przewodnicząca Rady Miasta Rawa Mazowiecka i  Artur Piotrowski - Zastępca Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka , którzy podziękowali organizacjom pozarządowym za ich zaangażowanie w działalność na rzecz mieszkańców naszego miasta. Z RCOP –u mogą korzystać organizacje pozarządowe, grupy nieformalne  - wszyscy, którzy są zainteresowani działaniami społecznymi . Jednocześnie  centrum powstało aby zachęcić istniejące organizacje pozarządowe do większej aktywności. Lokal jest  przystosowany dla  potrzeb osób niepełnosprawnych, wyposażony w profesjonalny sprzęt biurowy(komputer z dostępem do Internetu, drukarkę, kserokopiarkę, skaner, telefon).
Z lokalu  Centrum, „Organizacje” będą mogły  korzystać codziennie w godz od 8:00 – 19:00 w dni robocze (w soboty i niedziele jeśli będzie takie zapotrzebowanie),  po podpisaniu stosownego porozumienia  z Urzędem - patrz Regulamin.
W siedzibie centrum będzie pełniony dyżur pracownika  Wydziału Oświaty Urzędu Miasta, w następujących godzinach:
poniedziałek, wtorek, czwartek od godz.14.00 do godz.16.00,
środka od godz.14.00 do godz.17.00,
piątek w godz.15.00 do godz.16.00
Dostęp do wszystkich usług oferowanych przez Rawskie Centrum Organizacji Pozarządowych jest bezpłatny.
autor informacji: Teresa Sekuter

 • data: 2019-01-14
 • Otwarcie Rawskiego Centrum Organizacji Pozarządowych
 • Otwarcie Rawskiego Centrum Organizacji Pozarządowych
 • Otwarcie Rawskiego Centrum Organizacji Pozarządowych
 • Otwarcie Rawskiego Centrum Organizacji Pozarządowych
 • Otwarcie Rawskiego Centrum Organizacji Pozarządowych
 • Otwarcie Rawskiego Centrum Organizacji Pozarządowych
 • Otwarcie Rawskiego Centrum Organizacji Pozarządowych
 • Otwarcie Rawskiego Centrum Organizacji Pozarządowych
 • Otwarcie Rawskiego Centrum Organizacji Pozarządowych
 • Otwarcie Rawskiego Centrum Organizacji Pozarządowych
 • Otwarcie Rawskiego Centrum Organizacji Pozarządowych
 • Otwarcie Rawskiego Centrum Organizacji Pozarządowych
 • autor: fot. Z. Urbański, data: 2019-01-14

wstecz