Treść strony

Forum Liderów Ekonomii Społecznej w Rawie Mazowieckiej

27 marca 2019r. w godz. 15.00-19.00 w Miejskim Domu Kultury przy ul. Krakowskiej 6c w Rawie Mazowieckiej odbędzie się Forum Liderów Ekonomii Społecznej w Rawie Mazowieckiej pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka Piotra Irli. Spotkanie przeznaczone jest dla organizacji pozarządowych z terenu miasta Rawa Mazowiecka. Jego celem jest aktywizacja organizacji pozarządowych i ukierunkowanie w uzyskiwaniu funduszy potrzebnych do prowadzenia działalności i podejmowania inicjatyw. Organizatorami wydarzenia są: Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich, Rawskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.
Zapisy prowadzone są do 22 marca 2019r. pod adresem email: centrum@miastorawa.pl lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 pod nr tel: 530 134 000.

Rawskie Centrum Organizacji Pozarządowych oficjalnie rozpoczęło działalność

W dniu 11. stycznia 2019 r. przy ul. Armii Krajowej 2, otworzyliśmy Rawskie Centrum Organizacji Pozarządowych. Jest to jeden z kluczowych projektów rewitalizacyjnych – stanowiących podstawę Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rawa Mazowiecka. Uroczystego otwarcia dokonała Pani Grażyna Dębska – Przewodnicząca Rady Miasta Rawa Mazowiecka, która podziękowała organizacjom pozarządowym za ich zaangażowanie w działalność na rzecz mieszkańców naszego miasta.

Warsztaty dla organizacji pozarządowych

Liderów organizacji pozarządowych zapraszamy na szkolenie „Motywacja i budowanie zespołu”, które odbędzie się 8 grudnia 2018 r., w godz. 9.00-17.00 w Rawie Mazowieckiej, w Restauracji Adar przy ul. Tomaszowskiej.
Link do rejestracji na warsztaty w Rawie https://goo.gl/forms/E1iTEnklpdKMtSG82

Wyniki konsultacji projektu „Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi

Konsultacje projektu „Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” na 2019 rok, odbywały się w terminie od 22 listopada 2018 r. do 28 listopada 2018 r.
Forma konsultacji: udostępnienie projektu na stronie internetowej Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka i w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.rawamazowiecka.pl .

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka przedkłada do publicznej konsultacji projekt „Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” na 2019 rok.

Spotkanie w sprawie wyboru logotypu Rawskiego Centrum Organizacji Pozarządowych

Dnia 20. września br. w siedzibie Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka odbyło się spotkanie w sprawie wyboru logotypu Rawskiego Centrum Organizacji Pozarządowych. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na terenie Rawy Mazowieckiej oraz pracownicy urzędu. Organizacje otrzymały propozycję wyboru spośród trzech wzorów logotypów. Większością głosów wybrano logotyp roboczo określony jako "puzzle". Wybrany logotyp zostanie przygotowany zgodnie z sugestiami osób zgromadzonych na spotkaniu.