Treść strony

Podłączenia do sieci gazowej na obszarze rewitalizacji

W bieżącym roku rozpoczną się prace w ramach ostatniego zadania wchodzącego w skład projektu „Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka”, tj. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Rynku Starego Miasta oraz obszaru staromiejskiego. Harmonogram prac dla poszczególnych ulic wchodzących w skład obszaru rewitalizacji zostanie opracowany po zakończeniu procedury wyłonienia wykonawcy. Mieszkańcy miasta będą informowani na bieżąco o najbliższych pracach związanych z inwestycją.


Często pojawiają się pytaniami dotyczące zgazyfikowania obszaru. W szczególności dotyczą możliwości podłączenia do sieci gazowej budynków znajdujących się na obszarze rewitalizacji podczas trwania prac związanych z projektem rewitalizacyjnym lub po ich zakończeniu. Gestorzy sieci byli informowani o planach inwestycyjnych Miasta na obszarze rewitalizacji i konsekwencjach ich realizacji, już na przełomie 2016 i 2017 roku.


Osoba, która chciałaby przyłączyć się do sieci, powinna w tym celu, w pierwszej kolejności zwrócić się do Biura Obsługi Klienta PGNiG S.A. w Skierniewicach w celu uzyskania warunków przyłączeniowych.


Na etapie realizacji inwestycji przez Miasto na poszczególnych ulicach obszaru rewitalizacji, będzie istniała możliwość podłączenia się do sieci gazowej, po spełnieniu kilku warunków. Po skompletowaniu niezbędnej dokumentacji, konieczne będzie uzgodnienie z wykonawcą, który będzie realizował inwestycję miejską:
-    zakresu prac związanych podłączeniem się do sieci,
-    terminu realizacji tych prac, w sposób który nie kolidowałby z pracami wykonawcy inwestycji miejskiej
-    zakresu odpowiedzialności w sytuacji, w której doszłoby do powstania szkody.

Po zakończeniu przez Miasto inwestycji, lub danego jej etapu, nie będzie możliwości wykonywania jakichkolwiek prac podziemnych na ulicach i placach, które zostały objęte projektem. Dotyczy to okresu trwałości zadania, który wynosi 5 lat, od momentu zakończenia rozliczenia przez Miasto środków dofinansowania.

                      tfWvshecPqsAAAAASUVORK5CYII=

 

  • data: 2020-01-14

wstecz