Treść strony

Zmiana w kosztach kwalifikowanych Programu CZYSTE POWIETRZE

Zgodnie z ust. 6.7 pkt 6) Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, od 1 stycznia 2020 roku koszty zakupu i montażu źródła ciepła, przyłącza cieplnego, gazowego lub elektroenergetycznego w budynkach nowobudowanych nie są kwalifikowane.

                                          9k=                                  Z 

  • data: 2020-01-08

wstecz