Treść strony

Program CZYSTE POWIETRZE

Resort środowiska rozpoczyna cykl spotkań w gminach dotyczący realizacji Programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. Spotkania z mieszkańcami będą prowadzone na terenie całego kraju. Ministerstwo Środowiska w porozumieniu z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW chce poinformować jak prawidłowo ubiegać się o dofinansowanie na wymianę przestarzałych źródeł ciepła oraz na termomodernizację budynku.

Podstawowym celem Programu priorytetowego „Czyste Powietrze” jest poprawa efektywności energetycznej istniejących zasobów mieszkalnych budownictwa jednorodzinnego oraz zdecydowane zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery z funkcjonujących i nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.
Szczegółowe informacje na temat Programu „Czyste powietrze” będzie można uzyskać podczas planowanego spotkania organizowanego w najbliższym czasie dla mieszkańców Miasta Rawa Mazowiecka. O terminie i miejscu spotkania będziemy informować na bieżąco.

Informacje na temat programu i warunków dofinansowania można pobrać ze strony internetowej www.rawamazowiecka.pl lub w formie papierowej przy Biurze Podawczym Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, Pl. Piłsudskiego 5.

  • data: 2018-09-10

wstecz