Treść strony

Program CZYSTE POWIETRZE

CZYSTE POWIETRZE  to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.

Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą ochronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.

Program jest skierowany do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego.

Dotacje i pożyczki będą udzielane za pośrednictwem szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Program CZYSTE POWIETRZE jest realizowany przez Ministerstwo Środowiska i finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

wcxxhU1fbw40QAAAABJRU5ErkJgggA=luuPGToJQSQv4PLaWaj2rwTV4AAAAASUVORK5CYIIA

 

 

 

 

Spotkanie informacyjne w sprawie programu CZYSTE POWIETRZE

W dniu 24. września br. w Sali kinowej Miejskiego Domu Kultury odbyło się spotkanie informacyjne dla mieszkańców dotyczące programu CZYSTE POWIETRZE.

Program jest realizowany przez Ministerstwo Środowiska, a dotacje i pożyczki będą udzielane za pośrednictwem szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego  celem jest zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne, jest to tzw. niska emisja. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe na nowe bardziej ekologiczne oraz na termomodernizacji budynków jednorodzinnych, by efektywnie zarządzać energią. Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego.

Podczas spotkania można było dowiedzieć się jak znaczący jest negatywny wpływ zanieczyszczeń powietrza na organizm człowieka. Znaczna ilość pyłów i zanieczyszczeń powstaje w ramach tzw. niskiej emisji, czyli w wyniku spalania paliw stałych w piecach i kotłach domowych. Zanieczyszczenia te mogą powodować choroby płuc, niedokrwienie serca, zaburzenia pracy wątroby, bóle głowy czy alergie. Istotne znaczenie ma także odpowiednia izolacja termiczna budynku, która pozwala zredukować ilość energii potrzebną do ogrzania obiektu. Mieszkańcy mogli uzyskać szczegółowe i wyczerpujące informacje na temat warunków przystąpienia do programu oraz zasad udzielania dotacji i pożyczek na wymianę źródła ciepła lub termomodernizację budynku. Uczestnicy spotkania mogli zadawać pytania, na które otrzymywali fachowe i wyczerpujące odpowiedzi, które wyjaśniły chyba wszystkie wątpliwości związane z omawianym zagadnieniem.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Ministerstwo Środowiska.  

fot. Z. Karpiński

 

 

  • fot. Z. Karpiński
  • fot. Z. Karpiński

Wymagania techniczne programu

Więcej informacji znajdą Państwo pod adresem:

https://portal.wfosigw.lodz.pl/

Program CZYSTE POWIETRZE - spotkanie

Spotkanie informacyjne w sprawie programu CZYSTE POWIETRZE organizowanego przez Ministerstwo Środowiska.

24 września 2018 r. o godz. 18 w sali kinowej Miejskiego Domu Kultury odbędzie się spotkanie informacyjne dla mieszkańców w sprawie programu CZYSTE POWIETRZE.

Jest to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program przewiduje dofinansowanie wymiany starych pieców i kotłów na nowe bardziej ekologiczne oraz termomodernizację budynków jednorodzinnych. Skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego.

Organizatorem spotkania jest Ministerstwo Środowiska. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału, w ramach którego będzie można zadać pytania, w sprawach dotyczących przedmiotowego Programu.

Poniżej zamieszamy broszurę informacyjną dotycząca przedmiotowego Programu. W wersji papierowej jest ona również dostępna przy Biurze Podawczym Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, Plac Piłsudskiego 5.

 

  • autor: WR
 

O „Czystym powietrzu” w Rawie

W środę 13 czerwca o godz. 16 w Miejskim Domu Kultury odbyło się spotkanie z mieszkańcami miasta, w którym uczestniczyli Piotr Woźny - pełnomocnik premiera Mateusza Morawieckiego ds. programu „Czyste powietrze” i Zastępca Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Katarzyna Włodarczyk inspektor ds. informacji o Funduszach Europejskich.

Minister Piotr Woźny w Rawie Mazowieckiej o rządowym programie "Czyste powietrze”

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka Dariusz Misztal serdecznie zaprasza na spotkanie poświęcone tematyce ochrony powietrza i rządowego programu dotyczącego ograniczaniu niskiej emisji w naszym mieście. Rządowy program „Czyste Powietrze” przedstawi pełnomocnik premiera Mateusza Morawieckiego do spraw programu Piotr Woźny.
W ramach spotkanie zostaną zaprezentowane cele i założenia tworzonego przez rząd programu obejmującego wymianę urządzeń grzewczych i prac termomodernizacyjnych w budynkach jednorodzinnych dla najsłabszych ekonomicznie gospodarstw domowych.

Zaostrzenie przepisów dla użytkowników pieców na paliwa stałe

W związku z realizacją Programu Ograniczania Niskiej Emisji informuję, iż z dniem 1 maja 2018 r. wchodzą w życie zapisy Uchwały Nr XLIV/548/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24.10.2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa łódzkiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. uchwała antysmogowa). Oznacza to, że od tej daty wszystkie montowane kotły powinny spełniać wymagania dotyczące efektywności energetycznej i wielkości emisji określone w Rozporządzeniu Komisji (EU) 2015/1189.

Konferencja - poprawa jakości powietrza

W dniu 5 marca na zaproszenia Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego, burmistrz Dariusz Misztal oraz przedstawiciele Urzędu Miasta w Rawie Mazowieckiej uczestniczą w konferencji naukowej zorganizowanej pod Patronatem Marszałka "Współpraca Administracji Rządowej i Samorządowej - niezbędne narzędzia poprawy jakości powietrza w Polsce".