Treść strony

400youIAJssAAAAASUVORK5CYIIA

Wdrażanie procesu rewitalizacji wiąże się z realizacją poszczególnych projektów rewitalizacyjnych, zarówno podstawowych jak i uzupełniających. W tej zakładce można zapoznać się z zarządzeniami dotyczącymi tej tematyki.