Treść strony

W zakładce znajdują się protokoły z posiedzeń Zespołu Konsultacyjnego do spraw Rewitalizacji, które odbyły się w 2018 roku.