Treść strony

W zakładce można zapoznać się z protokołami z posiedzeń Zespołu Zadaniowego do Spraw Rewitalizacji, które odbyły się w 2017 roku.