Treść strony

Zespół Zadaniowy do spraw Rewitalizacji

400youIAJssAAAAASUVORK5CYIIA

Zespół Zadaniowy ds. Rewitalizacji, który funkcjonuje w strukturach Urzędu Miasta, ma zapewniać sprawną współpracę między komórkami organizacyjnymi urzędu oraz innymi podmiotami samorządowymi- spółkami gminnymi i miejskimi jednostkami organizacyjnymi, biorącymi udział w procesie rewitalizacji.

W zakładce znajdują się akty prawne związane z powołaniem Zespołu Zadaniowego oraz protokoły z jego posiedzeń.