Treść strony

Stronicowanie

 • Od Nowego Roku, nowe przywileje dla przedsiębiorców

  2019.01.03

  Możliwość wliczenia w koszty pracy małżonka, niższy ZUS dla najmniejszych firm, elektronizacja akt pracowniczych i skrócenie okresu ich przechowywania, niższy podatek dla innowatorów – to kolejne proprzedsiębiorcze rozwiązania, które przyniosą od Nowego Roku ustawy przygotowane przez MPiT. Wśród nich są: Pakiet MŚP, Mały ZUS,

 • Spotkanie Zespołu Konsultacyjnego

  2018.12.05

  Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka Piotr Irla, zaprasza członków Zespołu Konsultacyjnego ds. Rewitalizacji na posiedzenie, które odbędzie się w środę 12 grudnia 20 18r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka.

  Porządek obrad:
  1. Otwarcie posiedzenia
  2. Przedstawienie nowych członków Zespołu
  3. Omówienie realizacji projektu Rawskiego Centrum Organizacji Pozarządowych
  4. Omówienie problematyki związanej z projektem mieszkaniowym
  5. Omówienie wstępnych założeń odnośnie zadania dotyczącego przestrzeni publicznej w ramach projektu Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka"
  6. Wolne wnioski i zapytania
  7. Zakończenie posiedzenia

   

 • Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi

  2018.11.23

  Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka przedkłada do publicznej konsultacji projekt „Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” na 2019 rok.

 • -

  Ruszyła kampania „Czad i ogień. Obudź czujność”

  2016.12.12

  Co czwarty Polak błędnie myśli, że czad można rozpoznać po zapachu lub dymie. Rusza kampania społeczna prowadzona przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji „Czad i ogień. Obudź czujność”. Badania pokazują, że aż co czwarty Polak myśli, że czad można poznać po zapachu lub po dymie. Warto więc ciągle przypominać, że czad jest bezwonny i bezbarwny. Tylko co piąty Polak wie, że czad można wykryć za pomocą specjalnych czujników.

 • -

  Spotkanie ze św. Mikołajem w Rawie Mazowieckiej

  2016.12.06

  „Mikołaj sunie saniami Rawy ulicami” - 4 grudnia 2016 r. odbyła się kolejna edycja rawskich mikołajek. Św. Mikołaj przyjechał zaprzęgiem reniferów i czekał na wszystkie dzieci. Burmistrz Rawy Mazowieckiej Dariusz Misztal dziękuje wszystkim maluchom i ich rodzicom za wspólne, wyjątkowe mikołajkowe spotkanie. Z radością i we wspaniałych nastrojach czekamy na Święta Bożego Narodzenia...

Stronicowanie