Treść strony

Stronicowanie

 • Od Nowego Roku, nowe przywileje dla przedsiębiorców

  2019.01.03

  Możliwość wliczenia w koszty pracy małżonka, niższy ZUS dla najmniejszych firm, elektronizacja akt pracowniczych i skrócenie okresu ich przechowywania, niższy podatek dla innowatorów – to kolejne proprzedsiębiorcze rozwiązania, które przyniosą od Nowego Roku ustawy przygotowane przez MPiT. Wśród nich są: Pakiet MŚP, Mały ZUS,

 • Spotkanie Zespołu Konsultacyjnego

  2018.12.05

  Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka Piotr Irla, zaprasza członków Zespołu Konsultacyjnego ds. Rewitalizacji na posiedzenie, które odbędzie się w środę 12 grudnia 20 18r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka.

  Porządek obrad:
  1. Otwarcie posiedzenia
  2. Przedstawienie nowych członków Zespołu
  3. Omówienie realizacji projektu Rawskiego Centrum Organizacji Pozarządowych
  4. Omówienie problematyki związanej z projektem mieszkaniowym
  5. Omówienie wstępnych założeń odnośnie zadania dotyczącego przestrzeni publicznej w ramach projektu Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka"
  6. Wolne wnioski i zapytania
  7. Zakończenie posiedzenia

   

 • Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi

  2018.11.23

  Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka przedkłada do publicznej konsultacji projekt „Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” na 2019 rok.

 • Od dziś można głosować na wnioski zakwalifikowane do Budżetu Obywatelskiego 2018

  Od dziś można głosować na wnioski zakwalifikowane do Budżetu Obywatelskiego 2018

  2017.12.21

  Od dzisiaj rozpoczęło się głosowanie na wnioski złożone do Budżetu Obywatelskiego. Głosowanie trwać będzie do 11 stycznia. Wybrane przez mieszkańców projekty zostaną zrealizowane w 2018 roku, a na ich realizację ustalono kwotę w wysokości 200 tys. zł. Zapraszamy mieszkańców do głosowania.

 • Od dziś można głosować na wnioski zakwalifikowane do Budżetu Obywatelskiego 2018

  2017.12.21

  Od dzisiaj rozpoczęło się głosowanie na wnioski złożone do Budżetu Obywatelskiego.  Głosowanie trwać będzie do 11 stycznia. Listy wniosków dostępne są w zakładce budżet obywatelski i znajduje się na nich 16 zakwalifikowanych projektów. Wybrane przez mieszkańców projekty zostaną zrealizowane w 2018 roku, a na ich realizację ustalono kwotę w wysokości 200 tys. zł.

  UWAGA!
  Głosować może każdy mieszkaniec Rawy Mazowieckiej przez wrzucenie do urny karty do głosowania w holu głównego budynku Urzędu Miasta, Pl. Piłsudskiego 5 lub elektronicznie przez platformę ePuap.
  Zasady głosowania:
  1. Głosować należy przez wpisanie w tabeli numerów projektów wybranych z listy opublikowanej przez Zespół. Każdy może oddać jeden głos na wniosek z listy wniosków rewitalizacyjnych i jeden głos na wniosek z listy pozostałych wniosków.
  2. Głos traktuje się jako nieważny, jeśli niemożliwe jest ustalenie tożsamości głosującego, jeśli w polu przeznaczonym do podania numeru projektu nie wpisano żadnej liczby lub wpisano liczbę nie odpowiadającą żadnemu projektowi lub jeśli wpis ten jest nieczytelny.
  NIEPEŁNOLETNI MIESZKAŃCY RAWY MAZOWIECKIEJ
  Na karcie do głosowania wpisujemy imię nazwisko i adres dziecka - osoby niepełnoletniej na dole karty w imieniu dziecka podpis składa rodzic lub opiekun prawny
  .

  Zapraszamy mieszkańców do głosowania.

 • Po Nowym Roku eksponaty wrócą do muzeum

  Po Nowym Roku eksponaty wrócą do muzeum

  2017.12.12

  Na koniec roku planowane jest zakończenie robót budowlanych w siedzibie muzeum. Po tym terminie pracownicy będą mogli na nowo wprowadzić się do obiektu, zagospodarowując pomieszczenia wystawami i eksponatami. Większość zaplanowanych w harmonogramie prac dobiega końca.

   

 • Budżet obywatelski – zmiana harmonogramu

  Budżet obywatelski – zmiana harmonogramu

  2017.12.07

  W związku z wpływem aż 27 wniosków do Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok Zespół wniósł do burmistrza miasta wniosek o przedłużenie procedury oceny wniosków i przesunięcie terminów głosowania. Burmistrz przychylił się do wniosku Zespołu i przesunął terminy rozstrzygnięć.

 • Konkurs bożonarodzeniowy MRM

  Konkurs bożonarodzeniowy MRM

  2017.12.04

   

  Młodzieżowa Rada Miasta zaprasza do udziału w facebookowym konkursie bożonarodzeniowym „Klasowe drzewko świąteczne". Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu Rawy Mazowieckiej.

   

 • -

  Wieczór poezji, muzyki i malarstwa - 2 grudnia

  2017.12.01

  W sobotę 2 grudnia odbędzie się w siedzibie fundacji Fideo przy ulicy Miłej 4 wyjątkowy wieczór. Będzie występować trójka wybitnych artystów: Zbigniew Nowosadzki malarz, Barbara Malcolm skrzypaczka i Piotr Matywiecki poeta. Zapraszamy wszystkich miłośników poezji, muzyki i malarstwa.

 • Uroczyście otwarto Przedszkole Miejskie nr 1

  2017.12.01

  30 listopada 2017 r. dokonano uroczystego otwarcia rozbudowanego i zmodernizowanego, przy udziale środków budżetu państwa, Przedszkola Miejskiego nr 1. W uroczystościach udział wzięli: Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej, biskup  łowicki Andrzej Franciszek Dziuba, Robert Telus Poseł na Sejm RP, Rafał Ambroziak Senator RP, Zbigniew Rau Wojewoda Łódzki, Grzegorz Wierzchowski Łódzki Kurator Oświaty.

Stronicowanie