Treść strony

Stronicowanie

 • Ruszył drugi nabór w programie "Mój Prąd"

  Ruszył drugi nabór w programie "Mój Prąd"

  2020.01.23

  W styczniu 2020 r. ruszył drugi nabór w ramach programu „Mój Prąd”. Nowością w programie jest strona mojprad.gov.pl, na której można sprawdzić status złożonego wniosku. Drugi nabór wniosków o dofinansowanie osobom fizycznym mikroinstalacji fotowoltaicznych potrwa do 18 grudnia 2020 r. Zasady programu nie zmieniają się. Można starać się o dotacje w wysokości nawet 50 proc. kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

   

 • Podłączenia do sieci gazowej na obszarze rewitalizacji

  2020.01.14

  W bieżącym roku rozpoczną się prace w ramach ostatniego zadania wchodzącego w skład projektu „Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka”, tj. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Rynku Starego Miasta oraz obszaru staromiejskiego. W związku z tym często pojawiają się pytaniami dotyczące zgazyfikowania tego obszaru. W szczególności dotyczą możliwości podłączenia do sieci gazowej budynków znajdujących się na obszarze rewitalizacji podczas trwania prac związanych z projektem rewitalizacyjnym lub po ich zakończeniu.

 • Wymiana kotłów w ramach unijnego dofinansowania - podsumowanie

  Wymiana kotłów w ramach unijnego dofinansowania - podsumowanie

  2020.01.14

  Mając na uwadze stan powietrza w naszym mieście, Miasto zaczęło rozważać przystąpienie do konkursu na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej IV  Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.4 – Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń ogłaszanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. W związku ze zbyt małą liczbą chętnych,  podjęto decyzję o braku kontynuowania dalszych działań i wnioskowania o środki unijne.

   

   

 • Zapraszamy na Rawską Feriadę 2020

  Zapraszamy na Rawską Feriadę 2020

  2020.01.08

  Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka Piotra Irla oraz Przewodnicząca Rady Miasta Rawa Mazowiecka Grażyna Dębska zapraszają na "Rawską Feriadę 2020".

   

   

 • Zmiana w kosztach kwalifikowanych

  Program CZYSTE POWIETRZE zmiana w kosztach kwalifikowanych

  2020.01.08

  Zgodnie z ust. 6.7 pkt 6) Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, od 1 stycznia 2020 roku koszty zakupu i montażu źródła ciepła, przyłącza cieplnego, gazowego lub elektroenergetycznego w budynkach nowobudowanych nie są kwalifikowane.

   

   

                                        

 • Przekazanie sprzętu dla rawskiej OSP

  Przekazanie sprzętu dla rawskiej OSP

  2019.12.31

  W dniu 31 grudnia br. został przekazany  sprzęt służący Ochotniczej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej podczas działań mających na celu ochronę życia , zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem. Dotacja w wysokości 13 264,18 zł  została przeznaczona na zakup dwóch kompletów ubrania specjalnego strażackiego  oraz suchego skafandra ratowniczego z ocieplaczem. Nowe wyposażenie zwiększy skuteczność oraz bezpieczeństwo działań strażaków.

   

 • Wykaz projektów wybranych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego w Gminie Miasto Rawa Mazowiecka na 2020 rok.

  2019.12.30

  Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka informuje, że na posiedzeniu w dniu 30 grudnia 2019 roku Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego przedstawił wyniki głosowania na projekty zgłoszone do Rawskiego Budżetu Obywatelskiego 2020. Należy podkreślić ogromne zainteresowanie projektami wśród mieszkańców miasta, a ilość głosów świadczy o czynnym włączeniu się rawian w tworzenie Budżetu Obywatelskiego w Gminie Miasto Rawa Mazowiecka na rok 2020.

   

 • Pierwsza miejska wigilia za nami

  Pierwsza miejska wigilia za nami

  2019.12.23

  W niedzielę, 22 grudnia na parkingu przy Miejskim Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej odbyła się pierwsza miejska wigilia, w której udział mogli wziąć udział mieszkańcy naszego miasta. Rozpoczęcie wigilii poprzedził występ orkiestry  Ochotniczej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej, która odegrała kilka kolęd. Następnie władze miasta: Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka Piotr Irla i Przewodnicząca Rady Miasta Rawa Mazowiecka Grażyna Dębska oraz zaproszeni goście złożyli wszystkim rawianom życzenia bożonarodzeniowe.

 • Prymas Niezłomny - kard. Stefan Wyszyński (1901-1981)

  Prymas Niezłomny - kard. Stefan Wyszyński (1901-1981)

  2019.12.20

  W holu pojezuickiego kolegium przy kościele pw. NP NMP możemy oglądać wystawę poświęconą wyjątkowemu Polakowi – Prymasowi Tysiąclecia – ks. kard. Stefanowi Wyszyńskiemu (1901-1981). Przypomnienie sylwetki tego wybitnego duchownego wiąże się z przygotowaniem rawian i gości do uroczystej beatyfikacji prymasa Wyszyńskiego. Wystawa  pozwala dostrzec rolę i dzieło Prymasa Tysiąclecia również w naszej aktualnej rzeczywistości.

 • Wyjątkowo udana "trzynastka"

  Wyjątkowo udana "trzynastka"

  2019.12.18

  Gościem trzynastego spotkania, organizowanego przez rawski Dyskusyjny Klub Książki, był Filip Łobodziński - człowiek wielu profesji, pasji i talentów. Kto nie był, niech żałuje. Spotkanie literacko – muzyczne, wypełnione było pasjonującymi opowieściami o Dylanie oraz o pracy tłumacza. Gwoździem wieczoru był niewątpliwie dwukrotny występ pana Filipa. Przy akompaniamencie gitary, ten znakomity dziennikarz, tłumacz i aktor, zaśpiewał piosenki swoich ulubionych twórców.

   

Stronicowanie